Informatie

Contact

Stichting Vrienden Doofblinden
Noord-Nederland

Melkweg 498
9602 JV  Hoogezand
(0598) 32 69 69 info@vriendendoofblinden.nl

Bank

ING-bank
IBAN: NL72 INGB 0005 9839 15
T.n.v. Stichting Doofblinden
          Noord-Nederland

Hoogezand

Meer...

KvK Groningen: 514 13 523
ANBI: RSIN 850 00 1304